Vad är en primär inneslutning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder primär inneslutning?

En primär inneslutning är en anordning eller behållare som är i direkt kontakt med ett farligt material och är utformad för att begränsa effekterna av skadliga biprodukter genom att minska riskerna för miljö- och mänsklig kontaminering. Det ger skydd för personal och miljö. Denna utrustning är viktig för hantering av farligt material.

  Kunskaper.se förklarar primär inneslutning

  Olyckor som spill och kemikalieläckage kan inträffa vid hantering av kemikalier och skadliga material. Denna förlust av primär inneslutning (LOPC) kan leda till personskador och vattenförorening. Därför används foder i tankar och containrar för att förhindra läckage av skadliga material och i laboratorier där farligt material hanteras. HEPA-filter (high efficiency particulate arrestance) används i primära inneslutningar när mikrobiella ämnen finns som aerosoler.

  Primära inneslutningar testas och inspekteras av hälsomyndigheter innan de certifieras för användning.

  Exempel på primära inneslutningar inkluderar:

  • Biologiska säkerhetsskåp
  • Rena bänkar

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?