Vad är en pumpreparation? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder pumpreparation?

Pumpreparation är en underhållsprocess för smidig pumpning. Det håller pumparna igång under längre perioder. Ett pumpdriftsproblem är orsaken till skada på pumpen, som kan orsakas av antingen hydrauliska eller mekaniska faktorer. Det är resultatet av: 1) värme, 2) förorening, 3) kavitation, 4) lager och kopplingar och 5) vibrationer.

Pumpreparation är nödvändig för att minska driften kostnader för pumpning och för att förhindra korrosion i pumparna. Pumpreparation kan utföras när det finns förändringar i ljudet från en pump som är igång, plötsliga förändringar i lagertemperaturer och tätningskammarläckage hos en pump.

Kunskaper.se förklarar pumpreparation

Pumpreparation är avgörande när pumpfel eller tecken på fel är uppenbara. Pumpreparation är mycket oumbärlig när en pump inte kan leverera vätska eller leverera en otillräcklig kapacitet eller utvecklar otillräckligt tryck. I mekaniska faktorer kan en pump förbruka överdriven energi eller utveckla symtom på mekaniska svårigheter vid olika delar av en pump. Den kan till exempel visa tecken på svårigheter i lagren, vibrationsljud, tätningskammare eller brott på vissa pumpdelar. Så innan du reparerar en pump är det avgörande att klassificera symtom och orsaker separat för underhåll.

Under pumpreparation måste följande procedurer utföras:

 • Pumpens packning slits ut
 • Lager måste smörjas eller bytas ut
 • Mekaniska tätningar behöver bytas ut

Kopplingar måste underhållas

 • Motor- och pumpaxlar måste vara inriktade
 • Pumpreparation uppnår två mål:

  • Primära mål: Förhindrar haverier och upprätthåller tillräcklig pumpkapacitet
  • Sekundära mål: Sänker driftkostnaden och förlänger utrustningens livslängd

   Kavitation är en avgörande hydraulisk faktor för att reparera pumpar. När sugtrycket är för lågt och tillåter ångbubblor att bildas när vätskan kommer in i pumpen, upptäcks vanligtvis kavitation där. Vibrationer skadar pumparnas lager och tätningar. Erosion skadar också impellerpumparnas hus.

   Lämna ett svar

   Relaterade Inlägg

   • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

   • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

   • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

   • Kemisk formel för propan

   • Plasmas egenskaper

   • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?