Vad är en rackplätering? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder rackplätering?

Rackplätering är en metod som används för att galvanisera spröda, stora och komplexa delar som är svåra att plåta med andra processer. Delarna monteras på en fixtur eller jigg, känd som ett ”ställ” och nedsänks sedan i ett pläteringslösningsbad. Metallkrokar används för att ge den nödvändiga elektriska kontakten samtidigt som delarna hålls på plats på stativet. jämn tjockleksfördelning uppnås eftersom ställningen kan hålla olika delar som pläteras samtidigt.

Kunskaper.se förklarar Rack Plating

Galvanisering utförs på delar med komplex geometri som kräver unik finish. För att uppnå detta samtidigt som man minskar tid och kostnader kan man använda rackplätering eftersom den kan hålla flera delar, i motsats till att sänka enskilda delar i ett bad. Fixturen eller jiggen är metallisk till sin natur, så att den ger en komplett galvanisk cellkrets för galvanisering. Skruvar, ledningar och stift används för att ge minsta möjliga elektriska kontakt för att ge ström för pläteringsprocessen, vilket ger högkvalitativ finish för intrikata konturer och ömtåliga delar.

Under rackplätering process, repor och skador undviks genom att placera delarna väl på jiggen. Detta är dock en arbetskrävande och dyr metod, eftersom det tar tid att hänga delarna. Därför, om delarna inte är lämpliga att genomgå fatplätering, skulle den enda raka lösningen vara att välja rackplätering. Det är vanligt vid galvanisering av zink och aluminium, likaså är nickel och krom de mest använda pläteringslösningarna i denna process. Innan man bestämmer sig för denna metod bör man överväga formen, kvantiteten och storleken på delarna.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?