Vad är en radioisotop? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder radioisotop?

En radioisotop, även känd som en radioaktiv isotop, är en atomvariant av ett grundämne som avger strålning. Radioisotoper varierar från varandra och andra isotoper av samma element eftersom deras atommassa är olika medan deras atomnummer förblir detsamma. Radioisotoper avger strålning eftersom de är mer instabila än andra isotoper av samma grundämne.

Kunskaper.se förklarar radioisotop

Radioisotoper av samma grundämne har olika atommassa från varandra och andra icke-radioaktiva isotoper av det grundämnet. Atommassan är annorlunda eftersom antalet neutroner varierar mellan isotoper och radioisotoper av samma grundämne. Alla isotoper och radioisotoper av samma grundämne har samma antal protoner. Om de inte gjorde det skulle de vara helt olika element.

Radioisotoper kan skapas på konstgjord väg och vissa är naturligt förekommande.

Radioisotoper avger strålning eftersom deras atomsammansättning är instabil. De kan avge alfa-, beta- och gammastrålning. Även om radioisotoper kan vara farliga och skapa allvarliga hälsokonsekvenser för människor och vilda djur, har vissa också flera viktiga användningsområden. Radioisotoperna iridium-192 och kobolt-60 används ofta för att utföra radiografisk utvärdering för en mängd olika industriella tillämpningar. Dessa radioisotoper kan verifiera diskontinuiteter och defekter i komponenter genom att kontrollera ett materials densitet och tjocklek. Iridium-192 används till exempel för att skapa en röntgenbild som kan verifiera om en rörledning har äventyrats av överdriven korrosion, eftersom det korroderade området ser annorlunda ut på röntgenfilmen som ett resultat av varierande densitet och/eller tjocklek.

Andra tillämpningar som använder radioisotoper inkluderar generering av energi, eliminering av cancerceller, härdning av vissa typer av beläggningar och bestämning av åldern på geografiska egenskaper.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?