Vad är en reaktant? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder reaktant?

En reaktant är en eller flera startkemikalier som molekylärt interagerar med varandra för att bilda en ny produkt. I den kemiska reaktionen mellan järn och vatten som bildar rost är järn och vatten båda reaktanter och rost (järnoxid) är produkten.

Kunskaper.se förklarar reaktant

En typisk reaktion kan ges av en ekvation av formen:

A + B → C

I denna ekvation är A och B reaktanter och C är produkten. Det behöver dock inte nödvändigtvis finnas flera reaktanter i en reaktion. I en nedbrytningsreaktion, såsom:

C → A + B

C är reaktanten, medan A och B är Produkter.

I enlighet med konventionen är reaktanter alltid placerade på vänster sida av pilen medan produkter är till höger.

En typisk korrosionsreaktion är:

2Fe(s) + O2(g) + 2H2O(1) → 2Fe2+(aq) + 4OH-(aq)

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?