Vad är en reaktiv metall? – Definition från Kunskaper.se

Reaktiv metall är en grupp metallelement som kan bilda en reaktion med syror, vatten, mineralsyror och kraftfulla oxiderande syror. Denna grupp kan identifieras med aktivitets- eller reaktivitetsserien, som bestämmer de mest reaktiva metallerna från högsta till lägsta.

Börjar längst ner i serien och går uppåt, ökar och förlorar metallernas reaktivitet. elektroner för att skapa positiva joner. De överst i serien mattas och korroderar lättare och behöver högre energi för att separeras och bli elektrondonatorer.

Kunskaper.se förklarar reaktiv metall

Aktivitetsserien är ett diagram som listar metaller i ordningsföljd för att minska den relativa reaktiviteten. Metallerna på toppen är mycket reaktiva. Till exempel kan zink och magnesium bilda en reaktion med joner av väte för att ersätta vätejoner. Båda dessa kan bilda en reaktion med joner av väte, ändå kan magnesium ersätta joner av zink.

Detta reflekterar bara att magnesium har högre reaktivitet jämfört med zink, och båda dessa metaller är mer reaktiva till väte. Ju längre två metaller är isär, desto mer intensiv blir reaktionen.

Metalaktivitetsserien är ett experimentellt verktyg som används för att beräkna resultatet av förskjutningsreaktioner och metallreaktivitet med syror, vatten, malmextraktion och ersättningsreaktioner. Det kan vara fördelaktigt för att förutsäga metallers reaktioner.

I diagrammet anses de första fem grundämnena vara mycket reaktiva. Dessa kan reagera med varmt vatten eller kallt vatten och bilda en ånga med hydroxider och vätgas. De följande fyra metallerna, efter listan från magnesium till krom, betraktas som aktiva metaller som kan bilda en reaktion med hett vatten eller ånga för att producera vätgas och oxider. Alla oxider som produceras under de två första metallgrupperna kan motstå reduktion av vätejoner.

De sex grundämnena från järn till bly kan ta tillbaka väte från salpetersyra, svavelsyra och saltsyra. Oxiderna från dessa metaller kan reduceras genom uppvärmning med kol, vätgas och kolmonoxid.

Den reaktiva metallaktivitetsserien kan fungera perfekt för reaktioner i vattenlösning eller vid rumstemperatur.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?