Vad är en referenselektrod? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder referenselektrod?

En referenselektrod har en känd elektrodpotential och är stabil. Dess höga stabilitet uppnås genom att använda redoxsystemet, som måste innehålla mättade koncentrationer i var och en av de deltagande lösningarna i reaktionen.

Användning av referenselektroder är många, men de viktigaste av allt finns i den elektrokemiska cellen. Det är här den används som en halvcell i den elektrokemiska cellen för att möjliggöra bestämning av den andra halvans cellpotential. De används också i elektrokemiska mätningar och enheter som DPV respektive elektrokemisk biosensor.

Referenselektroder kan klassificeras som vattenhaltiga, kalomel, icke-vattenhaltiga och egenbyggande.

Kunskaper.se förklarar referenselektrod

De vanligaste vattenhaltiga referenselektroderna som används inkluderar:

· Standard väteelektrod

· Normal väteelektrod

· Mättad kalomelelektrod

· Reversibel väteelektrod

· Silverkloridelektrod

· Koppar-kopparsulfatelektrod

· PH-elektrod

· Dynamisk väteelektrod

· Palladium-väteelektrod

Referenselektroderna för kopparsulfat har tre fördelar jämfört med andra elektroder. De har ett Lexan-rör, en stark toppburk och en CPT-keramisk plugg. Dessa CPT-pluggar har många fördelar, nämligen:

· Enhetlig och kontrollerad CPT-porositet

· Möjligheten till snabb vätning, vilket gör elektroden kan användas inom några minuter efter fyllning. Detta är ojämförligt med andra som träpluggar som kan ta timmar.

· Lågt elektriskt motstånd på grund av förvärmning under förutsättning att pluggen hålls fuktig i det mättade kopparsulfatet lösning.

· Tork- och vätningsprocessen har samma låga motstånd.

· Att täcka CPT-pluggen när den inte används är inte nödvändigt, även om det rekommenderas starkt.

· Den är inrymd i en polyetenbeslag med hög densitet för att skydda mot sönder eller flisor.

Icke-vattenhaltiga referenselektroder inkluderar kvasi-referenselektroderna som görs färska för ett givet experiment. Detta minskar problemen som kommer med dålig förvaring och underhåll. De är billigare än andra typer av referenselektroder. Pseudo-referenselektroder bibehåller inte sina potentialer. För att man ska kunna använda denna typ av referenselektrod måste påverkande förhållanden vara kända och beräknade.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?