Vad är en referenshalvcell? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder referenshalvcell?

En referenshalvcell är en elektrod med en stabil och väldokumenterad elektrokemisk potentialspänning. Två halvceller är anslutna i en elektrolyt för att skapa en galvanisk cell eller batteri.

I empiriska studier av korrosionshastigheter och industriella tillämpningar är det viktigt att veta vilka elektrolyt- och elektrodpar underlätta ökad jonöverföring. Korrosionshastigheten är direkt proportionell mot jonbyteshastigheten. Referenshalvceller fungerar därför som ett medium för varje cellpotentialberäkning.

Kunskaper.se förklarar referens Halvcell

I batterier bildar två halvceller ett oxiderande-reducerande par, där varje halvcell fungerar som en elektrod. En elektrod är en punkt där ström kommer in i och lämnar elektrolyten. Elektrolyter är viktiga komponenter i elektrokemiska celler eftersom de transporterar elektroner från en halvcell till en annan, vilket producerar en elektrisk ström. Den elektriska strömmen mäts med hänvisning till ett standardelektrodsystem (SHE) med en potential på 0 volt.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?