Vad är en Riser? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder stigrör?

Ett stigrör är ett segment av havsbaserade rörledningar som sticker ut från havsplattformen till havsbotten. På grund av sitt havsvattenläge är en stigare utsatt för betydande korrosion. Pitting och andra korrosionstyper frodas på grund av konstant erosion och elektrolytiska laddningar på grund av saltinnehåll. Dessa kan styras med hjälp av katodiskt skydd.

Ett stigrör kan också kallas ett stigrör.

Kunskaper.se Explains Riser

Nedbrytning av stigare är vanliga på grund av vätegenerering. Det är viktigt att se till att stigrör är utformade för att motstå naturen i de miljöer där de installeras. Stigrör utsätts för korrosionsbenägna miljöer internt och externt på grund av transportvätskeflöde och yttre havsvattenflöde. Som ett resultat av detta behandlas vanligtvis båda sidor av stigaren med olika korrosionsförebyggande tekniker.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?