Vad är en säkerhetsavstängningsventil? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder säkerhetsavstängningsventil?

En säkerhetsavstängningsventil används i industrier som de som hanterar industrigaser. Denna säkerhetsventils roll är att upptäcka om det finns problem i systemet som orsakar öppning av en elektrisk krets.

När felet i systemet har åtgärdats kommer kretsen stängs och ventilen öppnas genom inverkan av en spak. Men när felet inte har rättats till framgångsrikt förblir kretsen öppen och spaken på ventilen fungerar inte.

Kunskaper.se förklarar säkerhetsavstängningsventil

En säkerhetsavstängningsventil har en fjäderverkan som stänger av ventilen automatiskt om ett elektriskt strömavbrott upptäcks . När detta händer är ventilen strömlös. Den elektriska kretsen är vanligtvis utformad så att den öppnar upp för eventuella fel i systemet. Ventilen förblir stängd tills kretsen spänningssätts igen.

Säkerhetsavstängningsventilen bör vara fri från fel eftersom den används för att upptäcka fel på några element i ett visst system. Dessa kan inkludera kontroller för:

 • Ångtryck
 • Temperatur
 • Bränsletryck
 • Lufttryck

 • Flamdetektor

Det fel i systemet som indikeras av stängningen av ventilen som i rörsystem kan tyda på problem som implosion, vattenhammare och andra. Med detta kan säkerheten i industrianläggningarna eller anläggningarna utnyttjas mer effektivt. Det skyddar också hela systemet från faror som kan orsakas av operationer som hanterar högt tryck.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?