Vad är en Salt Bridge? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder saltbrygga?

En saltbrygga hänvisar till en anordning som används för att bilda en elektrokemisk cell genom att tillhandahålla ett sätt att stödja det fria flödet av joner mellan oxidation och reduktion halvcellskomponenter. En saltbrygga underlättar korrosion eftersom korrosiva reaktioner vanligtvis inträffar i närvaro av elektrokemiska celler.

Kunskaper.se förklarar Salt Bridge

Saltbryggan är en nyckelkomponent i alla elektriska eller galvaniska elektrokemiska celler. Vanligtvis är det ett rör fyllt med elektrolytiska lösningar som kaliumklorid (KCl) eller andra klorider. Bron tjänar syftet att hålla cellen elektriskt neutral och tillåta fritt flöde av joner genom hela dess helhet, vilket förhindrar elektronuppbyggnad i halvcellerna som skulle resultera i stoppade reaktioner.

I empiriska sammanhang är saltbryggan ofta ett inverterat U-format glasrör fyllt med natriumklorid. Dess två ben faller ner i två separata kärl av elektrolyt (halvcellerna) för att bilda en elektrokemisk cell.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?