Vad är en saltvattenavfallsbrunn? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder saltvattenavfallsbrunn?

Dessa är klass II underjordiska injektionshål grävda för bortskaffande av återflödesvätska eller produktionsvätska (saltlösning) från olje- och gasutvinningsindustrier.

Detta är krav från EPA (environmental protection agency) miljö- och hälsokontaminationsreglering eller kontroll. De skyddar alla vattenresurser avsedda för mänsklig konsumtion. De minimerar också korrosionshotet som saltvatten har på metaller.

Kunskaper.se förklarar saltvattenavfallsbrunn

Saltvatten produceras under olje- eller gasåtervinningsprocessen. Avloppsbrunnar för saltvatten består av pumpar för att injicera saltvattnet i marken under given temperatur och tryck. De leds ner i jorden till en specificerad markzon där den kan vara ofarlig.

För att helt innehålla och djupförvara biprodukten, innebär konstruktionen av saltvattenavfallsbrunnarna en process av ythölje (upp till under grundvattennivån), cementering och hölje (produktion) och rör/packare.

Saltvattnet som produceras vid olje- eller gasproduktion kan innehålla kemikalier (kolväten och andra industriella föreningar) som, när de deponeras på marken, kommer att förorena grundvatten och naturliga reservoarer.

Även om de endast är avsedda för bortskaffande, kan de också användas för att förbättra olja och gas återvinning genom förskjutning under högt tryck till varje specifik formation.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?