Vad är en sandgjutning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder sandgjutning?

Sandgjutning är en beteckning för en komponent som har tillverkats med hjälp av sandgjutningsprocessen. Sandgjutna delar skapas genom att smält metall hälls i en sandform. När den väl kylts bryts den sandgjutna komponenten bort från sandformen.

Sandgjutning är populärt eftersom processen vanligtvis inte kräver dyra verktyg jämfört med andra gjutningsmetoder. Snabba designändringar kan göras billigt, och gjutgodset är vanligtvis trasigt efter gjutning ändå. Sand har en hög smältpunkt så många olika typer av heta flytande material kan formas i sandformar.

Kunskaper.se förklarar sandgjutning

En sandgjuten del är en som har genomgått sandgjutningsprocessen. Först måste en form med en specifik geometri skapas. Sedan packas sand runt denna form. Det finns vanligtvis två formar, en för varje halva av den sandgjutna komponenten som tillverkas. Formen tas bort och ett hålrum i formen av formen lämnas i sanden. De två halvorna smörjs sedan på sina ytor. De kläms sedan ihop och smält metall hälls i hålrummet, som liknar formen på den sandgjutna delen. Efter kylning tas den sandgjutna delen bort, vilket vanligtvis görs genom att bryta formen.

Det kan finnas ytterligare processer för att göra en del om formen är mer komplexa eller om kraven är ganska stränga. Till exempel, om det finns invecklade inre vener i delen, kan speciella mönsterformar och formklämningsutrustning krävas. Dessutom kan en sandgjuten del bli ganska smutsig, så en rengöringsprocess som kulblästring kan behövas. Dessutom kommer en del vanligtvis att behöva bearbetas efter gjutning för att uppfylla applikationens dimensionskrav.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?