Vad är en siderite? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder siderit?

Siderit är en typ av mineral som består av järn(II)karbonat (FeCO3

). Dess namn kommer från den grekiska termen ”sideros” som betyder järn. Det är ett väsentligt järnmineral, eftersom det är sammansatt av 48 % järn utan fosfor eller svavel.

Detta mineral klassificeras som kalcit vilket är ett kluster av karbonater som alla är anses isomorf. Detta mineral kännetecknas av en absolut romboedrisk klyvning.

Även om det har användbara tillämpningar kan det också vara en produkt av korrosion. Detta gäller särskilt vid korrosion av koldioxid (CO2).

Siderite är också känt som järnkarbonat.

Kunskaper.se förklarar Siderit

Siderit är ett mineral som kännetecknas av en pärl- eller glasaktig lyster och vit strimma med en specifik vikt motsvarande 3,96, och 3,75 till 4,25 Mohs hårdhet.

Siderite är den huvudsakliga biprodukten av korrosion som betyder korrosion orsakad av koldioxid. De flesta material tillverkade av stål är benägna att korrosion av CO2 när CO2 partialtryck är högre än psi 7. Denna korrosion kännetecknas av vassa kanter, släta bottnar och sidoväggar och gropar som löper in i varandra.

För att bilda siderit krävs syre. Detta kan dock förhindras genom att tillsätta korrosionsinhibitorer direkt i systemet. Legeringar som är korrosionsbeständiga kan också läggas till för att bekämpa korrosion.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?