Vad är en skelettkorrosion? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder skelettkorrosion?

Skelettkorrosion avser grafitbildning i låglegerade stål eller järn. Detta sker när elementen utsätts för höga temperaturer under en betydande tidsperiod.

Grafitbildning kan vara mycket farlig, eftersom det försvagar ett material och orsakar lokal korrosionsskada som kan potentiellt påverka hela strukturen eller materialet.

Skelettkorrosion är också känd som grafitisering.

  Kunskaper.se förklarar skelettkorrosion

  Skelettkorrosion innebär bildning av fritt kol eller grafit som vanligtvis åstadkoms av tillväxtprocessen och kärnbildning som äger rum när metall eller ett stål utsätts för temperaturer högre än 800°F (1470°C).

  Fritt kol är mycket svagt med låga nivåer av motstånd och duktilitet mot vissa faktorer såsom mekaniska eller termisk trötthet. På grund av detta kan det uppstå en lokal svaghet på strukturen som breder ut sig i helheten.

  Stål som utsätts för extremt höga temperaturer under en längre tid genomgår metallurgisk nedbrytning och bildar såväl grafit som järn. Vid höga temperaturer övergår grafiten eller de fria kolen till korngränserna, vilket resulterar i grafitknölbildning som kan göra metallen spröd.

  Skelettkorrosion kan vara avsiktlig, till exempel i produktionen av grafitelektroner avsedda för ljusbågsugnar, samt gjutjärn. Men i de flesta fall är det oavsiktligt, som i låglegerade stål och kol. Oavsiktlig skelettkorrosion leder till förlust av seghet och styrka i den drabbade ytan, vilket ger låg duktilitet, krypmotstånd och låga nivåer av draghållfasthet.

  Detta fenomen ses vanligtvis i:

  • Pannarör
  • Högenergirör
  • Stålrör
  • Grå gjutjärnsrör
  • Kolverk

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?