Vad är en skenbar densitet (pb)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder skenbar densitet (pb)?

Skenbar densitet (pb) är förhållandet mellan den skenbara volymen och den torra provmassan av ett jordprov. Volymen begränsas av externa provkrafter som inkluderar hålrum. Därför mäts det i kilogram per kubikmeter (kg/m3

).

Detta kan vara representeras av ekvationen:

pb = (md/ms – mh) × pw (kg/m3

)

Var:

pw = vattendensitet i kg/m3

mh = mättad provmassa i vatten

md = torr provmassa

ms = standardprovmassa i luft

Kunskaper.se förklarar skenbar densitet (pb)

Skinlig densitet återspeglar jordens förmåga att ge korrekt strukturellt stöd, markluftning såväl som löst ämne och vatten rörelse. Det används också för att konvertera mellan jordvolym och vikt. Den kan användas för att uttrycka markbiologiska, kemiska och fysikaliska mätningar på basis av volym för noggrann bedömning och jämförelse av mark i förvaltningssystem.

Detta mått på skenbar densitet kan hjälpa till att lösa problem som beror på dålig funktion. Till exempel indikerar höga nivåer av hög skenbar densitet låg jordpackning och porositet. Dessa problem kan leda till dålig rörelse av vatten och luft i jorden, dålig tillväxt av växter, högre chanser för erosion och avrinning av marken. För att förhindra dessa bör skenbara densitetsnivåer övervakas noggrant och metoder implementeras som att minska markproduktionsaktiviteter och störningsaktiviteter.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg