Vad är en Skip Weld? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Skipsvets?

En överhoppssvets är en typ av svetsteknik, inte en svetsprocess. För att utföra hoppsvetstekniken kommer en svetsare att göra en serie intermittenta svetsar, eller stygnsvetsar. När de intermittenta svetsarna väl är gjorda kommer svetsaren att gå tillbaka till den ursprungliga svetsbanan, men kommer denna gång att fylla i luckorna mellan de intermittenta svetsarna med ytterligare svetsar. Skipsvetsning är ett användbart verktyg för att begränsa förvrängning av metallen.

Kunskaper.se förklarar Skip Weld

Den första uppsättningen intermittenta svetsar har mindre värmetillförsel än en kontinuerlig svets. De hjälper till att minska förvrängning, men de ger inte svetsfogen dess fulla styrka. När fogen väl har gjorts styvare med de intermittenta svetsarna kan luckorna fyllas i. Även om värmetillförseln är densamma som en kontinuerlig svets, styr de intermittenta svetsarna som läggs ner innan den fullständiga svetssträngen slutförs mängden förvrängning som uppstår till en del.

Det finns andra metoder förutom skipsvetstekniken som kan begränsa distorsion. Metoder som bakstegssvetsning, sömsvetsning och högre färdhastigheter kan alla bidra till att minska distorsion. Kylflänsar och korrekt fixtur kan också hjälpa till att säkerställa distorsionskontroll.

Hoppa över svetsning i en sekvens som är i samma riktning som svetsriktningen är en acceptabel metod. En hoppsvetsteknik kan också utformas i en riktning motsatt svetsriktningen. Beroende på typ av svetsfog kan det vara mer fördelaktigt att göra det ena eller det andra.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?