Vad är en skjuvbrottsprocent? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder skjuvbrott i procent?

En skjuvbrott är en typ av brott som uppstår när en kraft appliceras parallellt med tvärsnittet av ett material. Skjuvbrottprocent är därför en parameter som används för att kvantifiera mängden duktilt skjuvbrott som ett material upplever vid sprickytan. Den procentuella ytan för skjuvbrott är en av nyckelmätningarna som gjordes under ett Charpy-slagtest.

Kunskaper.se Förklarar skjuvbrottsprocent

Även om skjuvbrottsprocenten för ett brutet material är en av de mest grundläggande och fysiskt meningsfulla mätningarna av Charpy-slagtestet, är denna parameter kvalitativ och inte väldefinierad . Skjuvbrottprocenten bestäms huvudsakligen genom visuell inspektion av provet.

När ett material spricker under slagprovningen kan den brutna ytan visuellt delas in i duktila områden (karakteriserad efter stabila sprickområden) och spröda områden (kännetecknas av instabila sprickområden).

Skärbrottprocenten beräknas med formeln:

Skärbrottprocent = x 100

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?