Vad är en skraphårdhet? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder rephårdhet?

Rephårdhet är ett materials förmåga att motstå plastisk deformation, vanligtvis genom repor och nötning.

En typ av hårdhetstest är rephårdhetstestet, som mäter hårdheten hos ett material med hjälp av ett vasst föremål. Detta test mäter hur motståndskraftigt ett prov är mot brott eller permanent plastisk deformation på grund av friktion.

Mohs-skalan används för att mäta rephårdhet.

Kunskaper.se förklarar rephårdhet

Hårdhet är ett materials motståndskraft mot lokal deformation. Hårdhet kan tillämpas på deformation från många faktorer, inklusive:

 • Innyckning
 • Krapning
 • Klippning
 • Böjning

  Hårdhet är beroende av:

  • Duktilitet
  • Elastisk styvhet
  • Plasticitet

  • Töjning
  • Styrka
  • Seghet
  • Viskoelasticitet
  • Viskositet

  Några av de vanligaste hårdhetsskalorna är:

 • Mohs
 • Knoop
 • Vickers
 • Rockwell
 • Brinell
 • Shore

  Tester för rephårdhet används för att bestämma ett materials hårdhet och dess förmåga att motstå repor och nötning. Testet använder ett föremål tillverkat av ett hårdare material för att repa ett föremål tillverkat av ett mjukare material.

  När man testar beläggningar avser rephårdhet den kraft som krävs för att skära igenom filmen för att substratet. Mohs-skalan (eller någon annan skala) används för att mäta rephårdheten med hjälp av en mätanordning som kallas sklerometer.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?