Vad är en slagfraktur? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder slagbrott?

Ett slagbrott är en form av brott där en metall separeras i fragment på grund av en spänning som appliceras vid en temperatur under metallens smältpunkt. Slagsprickor beror på spårbildning och fortplantning.

Slagsprickor kan klassificeras antingen som duktila eller spröda beroende på vilket töjningsmönster som finns. En duktil fraktur kännetecknas av märkbar, progressiv deformation och långsam sprickutbredning, medan en spröd spricka kännetecknas av omedelbar deformation och snabb sprickutbredning.

Kunskaper.se förklarar stötfraktur

Tester som de formaliserade Charpy- och Izod-testerna används för att mäta den stötenergi som krävs för att frakturera ett visst prov. Provet monteras med en hammare på en pendel. Energin bestäms genom att registrera den potentiella energivariabeln baserat på pendelns höjd. Denna energi kallas notch-energin, vilket är ett mått på energin som absorberas när ett visst prov är frakturerat.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?