Vad är en slipupplösning (SCC)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder glidupplösning (SCC)?

Glidupplösning hänvisar till rörelsen av ett materials kristallina struktur som uppstår när påkänningar verkar för att öppna en spricka och spränga den skyddande oxidytan film som naturligt utvecklas och täcker vissa metaller. Den nyexponerade kala metallen löses sedan snabbt upp, vilket resulterar i sprickutbredning. Halkupplösningsinitierad spänningskorrosionssprickning (SCC) är ett resultat av lokal korrosion vid framträdande glidplan och förekommer främst i lågstaplingsfelsmaterial. Halkupplösning kan leda till ytterligare sprickbildning och materialfel.

En glidupplösning kan också kallas en filmbrott.

  Kunskaper.se förklarar slipupplösning (SCC)

  Glidupplösning kallas ofta för filmbrottmekanismen. Den förutsätter att spänningen verkar för att öppna sprickan och spränga det skyddande oxidskiktet på metallens yta. Slipupplösningsmekanismen är avgörande för att spänningskorrosionssprickor ska initiera och fortplanta sig. Processen för sprickinitiering och fortplantning av glidupplösningsprocessen är mycket lik.

  Teorin om glidupplösning är baserad på två postulat:

  1. Den första postulerar att lokal plastisk deformation vid sprickspetsen bryter sönder den passiverande filmen och exponerar den kala metallen vid sprickspetsen. Sedan löser sig den nyexponerade kala metallen snabbt, vilket resulterar i sprickförlängning.
  2. Den andra postulerar att när spridningen väl börjar spricker sprickan. förblir blottad eftersom filmens brotthastighet vid sprickspetsen är större än hastigheten för återpassivering. I allmänhet, om återpassiveringen är för snabb, kan upplösning inte ske så mycket. Men om återpassiveringshastigheten är för långsam förväntas kemisk avtrubbning av sprickan inträffa.

   Upplösningsmekanismernas problem är främst relaterade till transgranulär spänningskorrosionssprickning (SCC), där sprickytor är kristallografiskt orienterade och plana, matchande exakt på motsatsen till sprickytorna och indikerar mycket liten upplösning under spricktillväxten.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?