Vad är en solenergiladdning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder solbelastning?

Detta är den temperatur vid vilken en termisk spänningseffekt kommer att märkas i strukturella och icke-strukturella delar på grund av solstrålning. Denna effekt observeras på grund av förändringen i strålning eller temperatur och kontrolleras av den totala värmeöverföringskoefficienten och solabsorptionsförmågan. Den användes för att bestämma den interna temperaturen i höljet och effektiviteten hos solskydd och isoleringar.

Kunskaper.se förklarar solbelastning

Beroende på byggnaders och strukturers orientering utsätts delarna för solstrålning, som kan infalla på substratets yta. Strålningen baserad på tid och miljötillstånd resulterar i skapandet av solbelastningseffekter. Värmeflödet påverkar kornens orientering i materialet och därmed kan restspänningar uppstå.

Närvaron av irradiansförändringen kommer att resultera i den temperaturförändring som då och då påverkar balanseringen av den initiala temperaturen hos ett material. Absorptionen och reflektionen av solstrålning påverkar även utomhustemperaturen som också bestämmer ett materials termiska tillstånd.

Olika månader och perioder på året har olika mängd solstrålning som faller på jorden baserat på absorptionen som har skett innan den uppträdande inträffade på ett substrat. Därför har breddgraderna olika termiska effekter. Solbelastningen kan också påverkas av ytfinishen (textur och färg). Absorptionsvärdet för en yta kommer att öka med åldern, därför krävs solavskärmning för att minska effekten av solbelastning.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?