Vad är en solreflektans? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder solreflektans?

Solreflektans är förmågan hos ett material att reflektera, och inte absorbera, energi från solen. Material med låga mängder solreflektans blir varma när de placeras i solljus eftersom de absorberar dess energi. Material med höga mängder reflektans kommer inte att absorbera solljuset och kommer att rikta energin någon annanstans.

Ett materials solreflektans är en viktig faktor för bygg-, beläggnings- och solenergiindustrin.

Kunskaper.se förklarar solreflektansen

Solreflektansen kvantifieras av solreflektionsindexet (SRI), som använder en skala från 0 till cirka 100. Ju lägre antal, desto lägre mängd solreflektans som ett material har, och därför kommer det att absorbera mer solenergi. En ren svart yta har ett solreflektansindex runt 0. En vit yta är runt 100. En spegelyta kan ha ett SRI-värde på över 100.

Solreflektans är en mycket viktig hänsyn till byggbranschen. Om ett tak har en låg mängd solreflektans kommer det att absorbera mycket värmeenergi från solen, vilket i sin tur gör det svårare att kyla strukturen som taket sitter på.

Kunskaper om solreflektans är också avgörande för energibranschen. Solpaneler behöver absorbera ljusenergi; därför är ett lägre solreflektansindex önskvärt.

Organisationer som ASTM definierar metoder för att bestämma ett materials solreflektans. Program som Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) delar ut certifieringar för byggnader som uppfyller deras kriterier för solreflektans.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?