Vad är en spån? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder spån?

Spån är det material som avlägsnas genom bearbetningsprocesser som slipning eller fräsning. Beroende på vilken bearbetningsprocess som används och hastigheten på bearbetningen kan spån tillverkas i många former och storlekar av en mängd olika material, inklusive plast, trä, metall och sten.

Spån kan vara mycket farligt för människor i närheten av det. Spån kan också påverka korrosionshastigheten. Om spån från en metall kommer i kontakt med en annan metall kan det orsaka en form av galvanisk korrosion. Eftersom spån vanligtvis har ett högt förhållande mellan ytarea och volym, kan oxidation ske mycket snabbt.

Kunskaper.se förklarar spån

Spån är ett brett begrepp som omfattar många olika former, storlekar och ämnen av borttaget material under en bearbetningsprocess. En materialborttagningsprocess som slipning kommer vanligtvis att producera spån som är ett fint pulver. En process som fräsning kan producera långa, spiralformade spån när den utförs på mjuk, seg metall, men den kan också producera korta, taggiga spån om den utförs på en spröd metall. Spån återvinns ofta.

Spån är vanligtvis vassa och nötande när de tillverkas genom metallbearbetning och kan orsaka skärsår. Spån i form av ett metallpulver kan bryta huden om den gnuggas över en individs kropp. Spån som kommer från träbearbetning, eller sågspån, kan vara brandfarliga. Spån måste hanteras korrekt för att säkerställa att inga kropps- eller egendomsskador uppstår.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?