Vad är en specifikation? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder specifikationen?

Specifikationen hänvisar till en allmänt accepterad publikation av tekniska standarder eller riktlinjer som tjänar en särskilt industriellt syfte. De är exakta uttalanden som ger tydliga instruktioner för att säkerställa kvalitetskontroll vid val av en vara, material, process eller system innan installation. Korrosionsförebyggande aktiviteter har ett komplett utbud av specifikationer som måste uppfyllas.

Kunskaper.se Explains Specification

Några exempel på stödjande standarder som gäller för att förhindra korrosion , inspektion, underhåll och korrigering listas nedan per kategori. Dessa standarder är uppdaterade och publicerade av ASTM International – ett globalt styrande organ som ger konsensus för industriella riktlinjer.

Slitage

      G132 – 96(2018): Standard testmetod för nötningstestning av stift

G174 – 04(2017):

Standard testmetod för mätning av materials nötningsbeständighet med slipslingkontakt

G65 – 16e1: Standard testmetod för mätning Nötning med hjälp av torrsand/gummihjulsanordningen

Korrosion i jordar

G162 – 18: Standard praxis för att genomföra och utvärdera laboratoriekorrosionstester i jord

G51 – 18: Standard testmetod för mätning pH i jorden för användning vid korrosionstestning

Korrosion av metaller i naturliga atmosfäriska och vattenhaltiga miljöer

2 Depositionshastighet för utvärdering av atmosfärisk korrosivitet

G140 – 02(2014):

Standard testmetod för att bestämma atmosfärisk kloridavsättningshastighet med våtljusmetod

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg