Vad är en spillström? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder avfallsström?

En avfallsström är det fullständiga flödet av avfall, oavsett om det kommer från hushålls- eller industrikällor. Varje avfallsström representerar avfallets livscykel från dess källa till och med dess slutliga bortskaffande. Återvinning kan användas för att minska belastningen på avfallsströmmen när den rör sig längs linjen. Förutom miljörisker kan en flytande avfallsström bidra till bildandet av mikrobiologiskt påverkad korrosion.

Kunskaper.se förklarar spillström

Avfallsströmmar kan delas in i två huvudtyper, strömmar som består av råvaror och de som består av färdiga produkter (t.ex. elektroniskt avfall eller uttjänta fordon) som kräver specifik behandling och i slutändan lägger till materialrelaterade strömmar.

Var och en av de olika avfallsströmmarna kan gå igenom olika processer från sin källa till återvinning (återvinning eller bortskaffande), och har olika egenskaper som bestämmer deras behandlingsmetod, risknivå och återvinningsmöjligheter.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?