Vad är en sprayatomisering? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder sprayatomisering?

Sprayatomisering är omvandlingen av en vätska till en spray av fina partiklar i ett vakuum eller en omgivande gas.

Nedbrytningen av vätskan till små partiklar uppnås när tryckluft blandas med vätskan. Ett spraymunstycke används för att generera den finfördelade sprayen, som passerar genom en öppning vid högt tryck och på ett kontrollerat sätt.

Denna process används i stor utsträckning vid distribution av material över en tvär sektionsarea eller generering av en vätskeyta över ett föremål.

  Kunskaper.se förklarar sprayatomisering

  Sprayatomisering innebär att man skapar ett tillstånd med hög relativ hastighet mellan vätskan som ska finfördelas och den omgivande luften eller gasen. Typiska atomizer-typer inkluderar:

  • Elektrostatisk
  • Imping jet
  • Väderkvarn
  • Vissel
  • Ultraljud

  Tvillingvätska

  Tvillingvätskeförstoftare inkluderar alla munstyckstyper och kan involvera en av processerna nedan:

  • Intern blandning – Gasen och vätskan blandas i munstyckets kropp. Det bildar den finaste finfördelningen, som går ut genom en öppning. Det finns ett direkt samband mellan vätskan och luften; varje förändring av lufttrycket påverkar vätskeflödet. Denna metod är lämplig för vätskor som inte överstiger 200 centipoise. Mönstren för helkon, ihålig kon och platta sprutmönster kan uppnås med den interna blandningsmetoden.
  • Extern blandning – Gasen och vätskan är blandas externt; detta ger bättre kontroll eftersom det inte finns någon koppling mellan gas- och vätskeinloppsledningarna. Viskösa vätskor på över 200 centipoise kan sprayas; finfördelningen är dock inte lika fin som i den interna blandningen. Både helkon och platta sprutmönster är möjliga.

   Valet av metod och munstyckstyp beror på på:

   • Ansökan

   Vätska som ska finfördelas

  • Flödeshastighet
  • Tillgängligt tryck
  • Spraymönster

  Lufttrycket/volymen, vätsketrycket/volymen och vätskans viskositet bestämmer resultatet av sprayningen. En ökning av trycket resulterar i mindre droppar och en finare spray.

  Sprayfinfördelningsprocessen används i ett brett spektrum av industrier och typiska applikationer inklusive:

  • Beläggning
  • Smörjning
  • Befuktning
  • Luktkontroll
  • Dammkontroll
  • Blandning
  • Automatisk styrning av hydrauliska sprutmunstycken

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?