Vad är en stamhastighet? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder töjningshastighet?

Töjningshastighet är graden av deformation som orsakas av töjning i ett material inom en motsvarande tid. Detta mäter hastigheten där materialavstånd förändras inom en respektive tidsperiod.

Det involverar både hastigheten då ett visst material expanderar och skärs, vilket gör det till ett standardmått i analysen av korrosionsprocessen.

Kunskaper.se Explains Strain Rate

Töjningshastigheten definierades först 1867 av Jane LeCocq, en amerikansk metallurg. Det är hastigheten med vilken töjningen äger rum och tidshastigheten för töjningsförändringen. Det kan också mätas mot tiden, särskilt när man utvärderar korrosionsbeständigheten hos ett visst material.

Töjningshastigheten innebär den hastighet då ett material krymper eller expanderar och hastigheten av deformation som orsakas av progressiv skjuvning utan volymförändring.

Exakt mätning av töjningshastighet kan vara mycket fördelaktigt inom metallurgi och korrosionsteknik. Eftersom material kan genomgå deformation i olika hastigheter och riktningar, är det viktigt att lära sig hur man mäter töjningshastigheten med avseende på vissa element som tid, hastighet och andra för att bestämma materialets styrka och punkten där korrosion, särskilt sprickbildning av spänningskorrosion, kan äga rum.

Användningen av låg töjningshastighet är nu en allmänt använd teknik för att utvärdera materialets respons mot stress. Detta måste noggrant studeras och implementeras i fält för att generera korrekta resultat.

Töjningshastigheten kan bestämmas med formeln:

Töjningshastighet = Ändring i belastning / Ändring i tid

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?