Vad är en standardelektrod? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder standardelektrod?

En standardelektrod är en elektrod som används i elektrokemiska reaktioner när det är nödvändigt att känna till elektrodens potential. En standardelektrod har en angiven potential som används som referenspunkt. Denna referenspunkt används för att beräkna potentialen för den andra elektroden i cellen.

Kunskaper.se förklarar standardelektrod

En standardelektrod i en elektrokemisk reaktion är platsen (kontaktdonet) där elektroner kommer in i eller lämnar cellen. Elektroner kan komma in genom standardelektroden (vilket skulle göra den till en anod) eller så kan de gå ut genom standardelektroden elect (vilket skulle göra den till en katod).

En standardelektrod kan vara antingen inert eller reaktiv. När en standardelektrod är reaktiv deltar elektroden i den elektrolytiska reaktionen. När en standardelektrod är inert hjälper den helt enkelt till vid transporten av elektroner utan att vara en del av reaktionen.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?