Vad är en standardreferenselektrod? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder standardreferenselektrod (SRE)?

En standardreferenselektrod är en elektrod som har en känd elektrisk potential. En standardreferenselektrod har många användningsområden, men den vanligaste är när den används för att bestämma potentialen för ett annat material i en elektrokemisk cell.

En standardreferenselektrod är också känd som en standard väteelektrod (SHE).

Kunskaper.se förklarar Standardreferenselektrod (SRE)

Standardreferenselektroder har kända potentialer. Den förstådda potentialen hos standardreferenselektroden gör det möjligt att genom deduktion bestämma potentialen för den andra halvcellen i en elektrokemisk cell. Det är därför de ofta används i elektrokemiska experiment.

En standardreferenselektrod, även känd som en standardväteelektrod, består av en flytande lösning av 1,0 M H+ joner och en bit platina som har platinerats. Potentialen för en standardelektrod antas vara noll.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?