Vad är en Standpipe? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Standpipe?

Ett Standpipe är en tank eller ett kärl som vanligtvis används för att lagra eller transportera vatten eller annan vätska, vars höjd är större än diametern. Stativrör används för en mängd olika ändamål, såsom för ett styvt vattentransportsystem som transporterar vatten vertikalt uppåt mot tyngdkraften i bostäder (för brandbekämpning eller dricksvatten) och för borriggar.

Kunskaper.se förklarar Standpipe

Standpipes är ofta utsatta för korrosion eftersom de innehåller vatten. Denna miljö påskyndar skapandet av elektrokemiska celler som är ansvariga för jonbytesreaktionerna som underlättar korrosion och rostbildning. Som sådan måste man vara noga med att behandla ståndrörsytor adekvat med foder, beläggningar och regelbundna inspektioner för att förhindra kärlskador, korrosion och sprickbildning.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?