Vad är en stänkbeläggning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder stänkbeläggning?

En stänkbeläggning är ett skyddande skikt som är fläckigt och inte enhetligt. Det är en defekt som vanligtvis uppstår på grund av operatörsfel eller ett fel på utrustningen när beläggningen sprutas på den avsedda ytan. En stänkbeläggning kan minska effektiviteten av korrosionsförebyggande åtgärder.

Kunskaper.se förklarar stänkbeläggning

En stänkbeläggning kan uppstå på grund av en mängd olika faktorer. Vissa stänkbeläggningar orsakas av felaktig utrustning. Till exempel, om sprutpistolen inte fungerar korrekt, kan en inkonsekvent beläggning uppstå.

En stänkbeläggning kan också skapas om beläggningsvätskan blandas till en felaktig viskositet. Om beläggningen är för trögflytande kanske den inte kommer ut ur sprutpistolen ordentligt.

Otillbörligt utbildad personal eller dålig teknik är andra orsaker till stänkbeläggningar.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?