Vad är en stationär källa? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder stationär källa?

En stationär källa hänvisar till kvalitativ term som används för att beskriva alla fasta utsläppare av luftföroreningar, såsom kraftverk som eldar råolje, oljeraffinaderier, petrokemiska anläggningar och andra tunga industrianläggningar. De luftföroreningar som släpps ut från en stationär källa kan påskynda korrosionsprocessen.

Stationära källor är också kända som punktkällor.

Kunskaper.se förklarar stationär källa

Exempel på stationära källor är byggnader, anläggningar eller strukturer som producerar luftföroreningar. Det inkluderar dock inte luftföroreningar som frigörs från ett fordons förbränningsmotor oavsett om fordonet är avsett för transportändamål eller inte.

Stationära källor spelar en avgörande roll i den övergripande nivån av föroreningar som rapporteras från närliggande industriverksamheter, och som sådana måste representeras på ett adekvat sätt i föroreningsberäkningar.

Föroreningar från anläggningar som är mobila till sin natur, såsom fordon, tillfälliga inventarier och sprutenheter, kallas icke-punktkällor.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?