Vad är en statisk spricka? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder statisk spricka?

En statisk spricka är en tunn (hårlinje) ytspricka som vanligtvis fortplantar sig i mycket långsam takt. Som sådan kan sprickan tyckas vara oföränderlig (statisk). Till skillnad från dynamiska sprickor, som är aktiva och kräver akut reparation, kan statiska sprickor behöva lite eller ingen strukturell reparation eftersom de anses vara huvudsakligen estetiska. Statiska sprickor är en vanlig förekomst i betong.

Kunskaper.se förklarar statisk spricka

All betong, oavsett hållfasthet, kommer så småningom att spricka. Typen av sprickbildning (dynamisk eller statisk) beror på miljön och arten av den applicerade belastningen.

En vanlig typ av statisk spricka i betong är en krympspricka. Eftersom betong utsätts för växlande temperaturer expanderar den och drar ihop sig därefter. Dessa termiska effekter gör att tunna sprickor uppstår på betongens yta när materialet försöker andas. När de väl har bildats ökar dessa sprickor vanligtvis inte i bredd och längd, vilket ger dem ett statiskt utseende.

Medan statiska sprickor kan vara fula, indikerar de vanligtvis inte allvarliga strukturella problem. Men om de utsätts för ökad eller upprepad belastning kan statiska sprickor förvandlas till dynamiska sprickor, då betongens integritet kan äventyras.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?