Vad är en Steady State-elektrod? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder elektrod vid stabil tillstånd?

En elektrod vid stabil tillstånd är en ledare av elektricitet som upprätthåller en fast hastighet för elektrisk mottagning och spridning. Den kan fungera som antingen en anod eller en katod. Närvaron av en stationär elektrod underlättar uppkomsten av korrosion på en metallyta eftersom den fungerar som ett medel för jonöverföring.

Kunskaper.se förklarar Steady State Electrode

Stady state-elektroder är antingen anodiska eller katodiska till sin natur. En anod är en elektrod där elektroner lämnar cellen och oxidation sker vid denna punkt. Elektroner kommer in i cellen genom katoden, där en reduktionsprocess sker. Båda reaktionerna måste ske samtidigt för att korrosion ska uppstå. Tillsammans är de kända som en redoxreaktion.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?