Vad är en stressavlastning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder stressavlastning?

Spänningsavlastning är en process där ett material värms upp till en specifik temperatur under en viss tid för att minska de inre krafterna som verkar på material. Materialet kyls sedan typiskt långsamt, kontrollerat för att undvika att tillföra andra inre spänningar till materialet.

Spänning i ett material kan komma från mekaniska och termiska processer. Avspänning kan förhindra sprickor i svetsar och oväntade dimensionsförändringar på delar som har ändrats mekaniskt.

Kunskaper.se förklarar stressavlastning

Material värms upp med en mängd olika metoder under avspänningsprocessen. Ugnsspänningsavlastning, motståndsspänningsavlastning och induktionsspänningsavlastning är alla ganska vanliga.

Det är viktigt att veta att under en stressavlastningsprocess bör materialets temperatur inte stiga över dess kritiska temperatur . Om detta händer kommer sannolikt många materialegenskaper att förändras. Spänningsavlastning är avsedd att minska kvarvarande spänning men inte förändra ett materials kristallina struktur. Den kritiska temperaturen är unik för varje material.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?