Vad är en sulfidfläck? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder sulfidfärgning?

En sulfidfärgning hänvisar till färgförändringen på en belagd yta som är resultatet av en kemisk reaktion mellan vätesulfid och pigmenterade metaller som koppar eller kvicksilver.

Kunskaper.se förklarar sulfidfläckar

Sulfidfläckar är vanligtvis bruna eller röda till färgen och orsakas av reaktionen av mycket giftiga ämnen som bly eller kvicksilver i en sur miljö. Korrekt försiktighet och säkerhetsåtgärder måste vidtas när du åtgärdar en fläck. Sulfidfläckar uppstår mest sannolikt under långa perioder av instängd lagring av en given metallyta, vilket gör att reaktantkomponenterna kan fångas i höga koncentrationer.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?