Vad är en sur miljö? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder sur miljö?

En sur miljö avser ett omedelbart område eller en inneslutning med ett pH-värde som är under 7,0. Ju lägre pH, desto surare är en lösning, vilket också innebär en högre vätejonkoncentration och korrosionshastighet.

Kunskaper.se förklarar sur miljö

Korrosion sker i högre hastighet i antingen starka baser eller starka syror. Vissa vätskor kan ha stark surhet vilket leder till korrosion av metaller som utsätts för dem. Således skapar dessa vätskor en sur miljö för en sådan metall.

I många fall uppstår korrosion på grund av elektrokemiska celler. Sådana elektrokemiska celler är ofta sura till sin natur.

Korrosion, som en elektrokemisk reaktion, sker genom ett antal redoxreaktioner, som även ses i batterier. Vanligtvis fungerar metallen (t.ex. stål) under attack som anod, blir oxiderad och bildar metalljoner och fria elektroner. De fria elektronerna reducerar syret för att bilda hydroxid, vilket ger en katodisk reaktion för att säkerställa elektroneutralitet.

Ökad surhet leder till korrosiva reaktioner i problematiska miljöer som rörledningar. Vatten med lågt pH som passerar genom rör kan förbättra korrosionsprocessen eftersom surt vatten innehåller överskott av vätejoner. Att mjuka upp vattnet kan vända processen och sakta ner eller mildra korrosionsprocessen.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?