Vad är en sur tjänst? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder sur service?

Sur service beskriver en typ av rörledning eller lagringskärl som är fylld med ämnen som innehåller svavelväte (H2

S) eller svavelsyra (H2SO4). För att tjänsten ska anses vara en sur tjänst måste svavelvätenivåerna ligga över en viss tröskel. Sur service kan utsätta kärlmaterialet för korrosion.

Kunskaper.se förklarar sur service

Sur service uppstår när ett ämne som transporteras eller förvaras i ett kärl innehåller höga mängder svavelväte eller svavelsyra. Det kan finnas flera sätt på vilka svavelväte förs in i ett ämne. Ett av de vanligaste sätten är dock genom biokemiska metoder. När ett ämne innehåller sulfater och utsätts för mikroorganismer kan svavelväte skapas eftersom mikroorganismerna använder syremolekylerna och det överblivna svavlet binder till väte och bildar svavelväte. Därifrån kan svavelvätet oxideras för att bilda svavelsyra. Svavelsyran kan då leda till korrosion.

Sur service är ett stort bekymmer för olje- och gas- och avloppsindustrin. Bakterier i produkten som samlas in under utvinningsprocessen i olje- och gasindustrin blandade med höga mängder sulfater kan resultera i ett surt bruksförhållande. Samma risk finns ofta även inom avloppsvattenindustrin.

Det finns flera sätt att bekämpa risken för sur service. Ett sätt är genom materialval, som att välja rostfritt stål eller låglegerat stål med extremt låga halter av svavel i sin kemiska sammansättning. Organiska inhibitorer kan användas för att döda de mikroorganismer som vanligtvis skapar en sur servicemiljö.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?