Vad är en Surface Profile Comparator? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder ytprofilkomparator?

En ytprofilkomparator är en anordning som används för att mäta den yttersta skiktprofilhöjden på ett material. Dessa data används sedan för att bestämma lämpligheten av en viss beläggning. En skyddande beläggning som appliceras på en yta som är för grov är i allmänhet mindre effektiv mot korrosion.

Kunskaper.se förklarar ytprofilkomparator

En ytprofilkomparator används främst för att bestämma graden av jämnhet hos en metallyta. Höjden, detaljen och graden av grovhet hos en metallyta används för att utvärdera effektiviteten av skyddande beläggningar som appliceras på nämnda ytor. Ytprofiljämförare mäter och registrerar graden av grovhet och övergripande yttopografi över metallens yta.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?