Vad är en sviktande yta? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder sviktande yta?

Flytande yta är en situation där kontaktytorna eller ytorna på två liknande eller olika material placeras bredvid varandra för att bilda en fog antingen misslyckas med att utföra funktionen av en led eller lossnar. I en situation med sviktande yta läcker tätningsmedlet mellan de sammankopplade ytorna, vilket leder till att det bildas ett gap eller en spricka mellan dem.

Kunskaper.se förklarar sviktande yta

Fastytor används för att fästa eller sammanfoga två eller flera delar för att bilda en stark struktur. För att förhindra korrosion mellan de två ytorna används primer eller tätningsmedel för att ge en luft- och fukttät fog. I situationen med sviktande yta skapas luckor på grund av läckage av primer eller tätningsmedel, vilket gör att luft eller fukt kan tränga in i springan. Detta lämnar det inre materialet öppet för korrosion och kemiska reaktioner.

Inom teknisk tillverkning och montering är fogar viktiga för att skapa invecklade strukturer. En dåligt installerad skarv kan dock vara ett fel eftersom de är benägna att korrosion. Spaltkorrosion, som utvecklas på grund av mellanrum mellan två material, förekommer vanligtvis i fogar. Fukt är den främsta initiatorn till all metallisk korrosion, så att förhindra att den fastnar mellan de fasta ytorna är en primär faktor vid utformning av fogar.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg