Vad är en syraförsprödning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder syraförsprödning?

Surförsprödning är en process där sprödhet induceras i metaller, särskilt stål, när de sänks ned i sura lösningar. Syror innehåller väte, och när dessa metaller är nedsänkta i syror absorberar de väte, blir spröda och kan lätt spricka när de utsätts för stress.

Närvaron av väte i metallstrukturen ökar sprickor och bör undvikas eftersom det minskar hållfastheten på materialen samt livslängden. Väteförsprödning äventyrar hållfastheten hos materialen och det kan bara ske i vissa tillverkningsprocesser såsom galvanisering, zinkplätering och exponering av heta metaller för atmosfären, särskilt efter svetsprocesser.

Kunskaper.se förklarar syraförsprödning

Processen börjar vanligtvis med att metallen utsätts för väte, till exempel under galvaniseringsprocessen när metallen passerar genom ett syrabad för rengöring. Syror innehåller väte och genom en sådan process kan vätemolekyler hitta sin väg in i metallstrukturen.

Strömmen som används under elektropläteringsprocessen och betningen förser molekylerna med energi för en hydrolys reaktion att börja. Vattenmolekyler bryts ner till väte- och syreatomer. Väte kan också produceras genom frätande reaktioner. Andra tillverkningsprocesser som kan utsätta en metall för sprödhet inkluderar svetsprocesser och fosfatplätering. En metod för att rensa det absorberade vätet är genom att baka komponenterna.

Ett materials mottaglighet för väteförsprödning är direkt relaterad till materialets fysiska struktur (materialets mikrostruktur, dislokationer närvarande och karbider, bland annat). Vätekoncentrationen kommer att sänka den kritiska spänningen hos komponenten, vid vilken materialet är känsligt för haveri. Därför bör stor försiktighet iakttas för att minska detta fenomen, särskilt under pläteringsprocessen såväl som vid svetsning. Värmebehandlingsprocesser såsom glödgning bör också användas för att lindra kvarvarande spänningar, som bildas på metallstrukturen. Material som de som används för att tillverka stålbroar bör kontrolleras noggrant för sprödhet – detta kan orsaka tragiska olyckor i fall av fel på grund av den inducerade försprödningen.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?