Vad är en syrakorrosionsinhibitor? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder syrakorrosionsinhibitor?

En syrakorrosionsinhibitor är en organisk vätska huvudsakligen utformad för att hämma angrepp av syror på metallytor under processer som:

 • Surning
 • Rengöring
 • Avkalkning
 • Avrosta
 • Kompositionen av en korrosionsinhibitor är unikt formulerad för dess avsedda användning. Därför är det inte nödvändigt att en enda inhibitorkomposition fungerar för alla applikationer.

  Kunskaper.se förklarar Acid Corrosion Inhibitor

  Inhibitorer fungerar i en tvåstegsprocess:

  • 1. Inhibitorn diffunderar från bulklösningen till metallens yta.

   2. Inhibitorn utvecklar en skyddande film (passiveringsskikt, en film som förhindrar åtkomst av det frätande ämnet) på metallytan.
  • Användningen av inhibitorer påverkas av:

  • Produkt
  • Appliceringstyp
  • Syrakoncentration
  • Temperatur

  Ett exempel på en syrakorrosionsinhibitor som skyddar olika metaller och legeringar mot korrosiva angrepp från organiska syror är en blandning av kinolin kvartärt ammoniumalkylaminsalter, alkyltioamid och oxialkylerade fenoler i ett vattenhaltigt alkohollösningsmedelssystem.

  Tillämpningar av inhibitorer inkluderar:

 • Rengöring av pannor
 • Economizer avkalkning
 • Simuleringar av oljekällor

 • Betning av syrabad
 • Städning av industri Utrustning
 • Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?