Vad är en syrekoncentrationscell? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder syrekoncentrationscell?

Syrekoncentrationsceller uppstår där en elektromotorisk kraft (EMF) uppstår på grund av koncentrationsskillnaderna mellan reaktiva beståndsdelar som involverar elektrolytlösningen vid olika områden på metallsubstratet.

Syre är det bästa exemplet på en reaktiv beståndsdel. Skillnaden resulterar i bildning av diskret katod och anodarea på metallytan. Om syreskillnader förekommer kallas koncentrationscellen för en syrekoncentrationscell.

Koncentrationsceller är också kända som galvaniska celler, luftningsceller, syreceller och differentiell luftning.

Kunskaper.se förklarar syrekoncentrationscell

Syrekoncentrationsceller orsakas ofta av knäleder, sprickor, isolering såväl som skräp. Under sådana förhållanden fungerar syre som anod medan områden som utsätts för syre anses vara katodiska. En syrekoncentrationscell kan relateras till spaltkorrosion, grötomslag och syrescreening.

Hastigheterna för lokal korrosion anpassas för att normalisera jonkoncentrationsminskningar i elektrolyten. När syre har tillgång till ett fuktigt metallsubstrat påskyndas korrosionsprocessen. Det främjas dock mest i områden där koncentrationen av syre är lägst. Om området av elektrolyten intill metallen visar låg metalljonkoncentration, kommer området att bli anodiskt mot resten av metallytan. Följaktligen kommer just detta område att korrodera snabbt för att öka den lokala koncentrationen av joner.

Avlägsnande av syre genom avluftning är ett bekvämt sätt att minska förekomsten av korrosion, t.ex. ångpannor som arbetar med matarvatten som genomgår avluftning.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?