Vad är en Tack Coat? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Tack Coat?

Tack Coat är ett tunt lager asfalt som säkerställer bindningen mellan gamla och nya asfaltlager. Den används även vid konstruktion eller för renovering av vägar för att uppnå bättre hållfasthet.

Hackbeläggningen är klibbig, vilket är mycket viktigt för att bilda en säker bindning mellan de två asfaltlagren. Avsaknaden av klibbbeläggning kan resultera i glidning och kan orsaka koncentrerade spänningar som leder till totala beläggningsfel.

Hackbeläggning är också känd som bitumen.

Kunskaper.se förklarar klibbbeläggning

De bästa materialen för häftbeläggning är emulsioner eftersom de kan spädas ut. Emulsioner appliceras med användning av ett spraybeläggningssystem. Innan emulsionen appliceras måste den spädas med vatten och den måste klara ett kompatibilitetstest. Följande steg måste följas:

 • En liten mängd emulsion bereds.
 • Nödvändig mängd vatten tillsätts.
 • Emulsionen måste blandas med en spatel.
 • Emulsionen måste hällas genom en sil förvätad 150µm.
 • Om mer än 1 % finns kvar i silen betyder det att det finns ett kompatibilitetsproblem.

  Andra viktiga saker att tänka på när man förbereder emulsionen är:

   Vatten måste tillsättas till emulsionen och inte vice versa.
  • Emulsionen måste användas samma dag som den bereds.
  • Vattnets temperatur måste vara 25-50°C för att viskositeten ska minska.

  Ytan som klibbfärgsemulsionen ska appliceras på bör vara ren och fri från all smuts och damm för att uppnå bästa resultat. Den rätta mängden klibbfärgsemulsion måste appliceras, för om för lite används blir bindningen mellan de två asfaltlagren för svag, och om för mycket emulsion används kommer det att påverka kvaliteten på den heta asfalten. Appliceringsgraden är mycket viktig. Således, om ytan är absorberande, behövs mer klibbbeläggning. För styvare material bör klibbskiktet vara tjockare.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?