Vad är en Tee Joint? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder T-skarv?

En T-fog hänvisar till svetspunkten hos två metalliska material som är sammanfogade i samma plan i en kombinerad 180° vinkel med en 90° vinkel på vardera sidan, bildar bokstaven ”T”.

Svetsade T-fogar är ofta benägna att få överdriven porositet, ökad fuktinneslutning, sprickbildning och spaltkorrosion på grund av inneslutningsgeometrin som genereras av graden i vilken den bildas.

Kunskaper.se förklarar T-fog

Korrosionsutmattning är vanligt förekommande i svetsade T-fogar, men T-fogar har kommit till större användning i strukturella och maskinella tillämpningar.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?