Vad är en tektonisk jordbävning?

Många av de flera miljoner jordbävningar som inträffar i världen varje år förblir oupptäckta eftersom de är i avlägsna områden eller har små magnituder. Av de som upptäcks är de flesta stora tektoniska jordbävningar, som orsakas av geologiska krafter på stenar och de angränsande plattorna på jordskorpan.

De flesta jordbävningar är tektoniska jordbävningar, som inträffar när de stora, tunna plattorna i jordskorpan och den övre manteln fastnar när de rör sig förbi varandra. De låser sig och trycket byggs upp. När de slutligen släpper uppstår jordbävningar.

Tektoniska plattor

Tektoniska jordbävningar inträffar vid plattektoniska gränser. Tektoniska plattor rör sig ständigt långsamt, men ibland gör friktion mellan dem att de låser sig och blir oförmögna att röra sig. Resten av plattorna fortsätter att röra sig, vilket leder till ökat tryck på den låsta delen. Så småningom dukar den låsta sektionen för trycket och plattorna rör sig snabbt förbi varandra. Denna rörelse orsakar en tektonisk jordbävning. Vågorna av frigjord energi rör sig genom jordskorpan och orsakar skakningen vi känner vid en jordbävningsplats.

Plattektoniska gränser

En tektonisk jordbävning inträffar där tektoniska plattor möts, ett område som kallas gränsen. När två plattor trycker in i varandra bildar de en konvergent plattgräns. Till exempel tränger den oceaniska Nazca-plattan utanför Sydamerikas kust längs Peru-Chilegraven in i och subduceras under den Sydamerikanska plattan. Denna rörelse lyfter upp den sydamerikanska plattan och skapar Anderna. Nazca-plattan går sönder i mindre delar som är låsta på plats under långa perioder innan de plötsligt förskjuts för att orsaka jordbävningar.

En divergent gräns uppstår när två plattor drar sig bort från varje andra, vilket skapar ny skorpa, såsom Mid-Atlantic Ridge, som sträcker sig från Ishavet till bortom Afrikas södra spets. Under miljontals år har det orsakat plattrörelser på tusentals kilometer.

En transformgräns uppstår när plattor glider horisontellt förbi varandra och varken förstör eller producerar skorpa. Plåtrörelsen gör sicksackplattsmarginaler och ger grunda jordbävningar. Havsbotten är hem för de flesta transformationsförkastningar, men vissa – såsom San Andreas förkastningszonen i Kalifornien – förekommer på land.

Fel och fellinjer

Ett förkastning är en tredimensionell yta där stenblock har gått sönder. Berget som ligger på ena sidan av förkastningen rör sig förbi berget på andra sidan. En förkastningslinje sträcker sig längs marken där förkastningen skär jordens yta. Fel finns i alla storlekar och finns överallt i världen. Under en jordbävning glider stenen på ena sidan av förkastningen plötsligt i förhållande till den andra sidan – horisontellt, vertikalt eller i valfri vinkel däremellan.

Ett normalt fel bildas när blocket ovanför förkastningen rör sig nedåt i förhållande till blocket under. Ett omvänt (framdrag) fel bildas när det övre blocket rör sig upp och över det nedre blockera. Ett strike-slip (genomströmmande) fel bildas när två block glider förbi varandra i en horisontell riktning som är parallell med förkastningslinjen. Det kan vara ett vänsterlateralt slag-slipfel när förskjutningen av det bortre blocket är till vänster sett från sidan. Ett högerlateralt slag-slipfel uppstår när förskjutningen av det bortre blocket är åt höger sett från sidan.

Andra typer av jordbävningar

Förutom tektoniska jordbävningar finns vulkaniska jordbävningar, kollapsjordbävningar och explosionsjordbävningar. En vulkanisk jordbävning är vanligtvis mycket mindre än en tektonisk jordbävning och är resultatet av tektoniska krafter som uppstår i samband med vulkanisk aktivitet. En kollapsjordbävning är en liten jordbävning i underjordiska grottor och gruvor som orsakas av seismiska vågor som produceras av en explosion av sten på jordens yta. En explosionsjordbävning orsakas av detonation av en nukleär eller kemisk anordning.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Vad är U-värde? Fönsters energieffektivitet

  • Hur man andas när man lyfter vikter |

  • Vilka är likheterna och skillnaderna mellan ett prisma och en pyramid?

  • Vilka kemikalier rostar metall snabbt?

  • Huvuddelarna av en vulkan

  • Vilka är de långsiktiga effekterna av tornados?