Vad är en temperaturfördröjning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder temperaturfördröjning?

Temperaturfördröjning är den tid som krävs för att ha en viss mängd värme för att helt spridas i marken.

Solen ger konstant värme hela dagen, speciellt under rusningstid. Men efter solnedgången behövs tid för att svalna. Detta beror på att solstrålningen absorberas i marken och släpper ut infraröd värme till luften.

Denna temperaturfördröjning anses vara en viktig faktor som påverkar atmosfärisk korrosion och korrosion i olika industrier som sjöfart.

Kunskaper.se förklarar temperaturfördröjning

Temperaturen är en viktig faktor som påverkar korrosion. Det finns en ökning av korrosionshastigheten eller någon korrosiv aktivitet när det sker en temperaturökning. Faktum är att en ökning med 50°F (10°C) kan fördubbla korrosionshastigheten.

Dessutom kan temperaturfördröjning som involverar metallföremål också orsaka förändringar i termer av omgivningstemperatur. av en metalls värmekapacitet. När omgivningstemperaturen sjunker på natten har en metallyta en tendens att behålla sin värme mer än den omgivande luften.

Temperaturskillnaderna orsakade av temperaturfördröjning kan leda till kondens. Eftersom fukt främjar korrosion bör detta undvikas. Således bör industrier upprätthålla jämvikt i temperatur, vilket hjälper till att förhindra avdunstning och kondens på metallytor. Temperaturen bör hållas 50-60°F (10-15°C) högre än daggpunkten för att förhindra korrosion.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?