Vad är en termisk injektion? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder termisk injektion?

Termisk injektion är en process som ofta används inom olje- och gasindustrin för att underlätta oljeutvinning. Under den termiska injektionsprocessen införs värme till oljekällan för att minska dess viskositet. Termisk injektion kan utföras med uppvärmda vätskor eller brännbara gaser.

Kunskaper.se förklarar termisk injektion

Termisk injektion introducerar värme till en oljekälla för att höja dess temperatur. Att höja temperaturen i oljekällan minskar oljans viskositet. Detta är ibland nödvändigt för att extrahera oljan eftersom den annars kan vara för tjock. Av denna anledning faller termisk injektion under en kategori av oljeutvinningsmetoder som kallas ”förbättrad oljeutvinning.”

Termisk injektion kan uppnås på flera sätt, men det finns två som är den mest populära.

  Ångöversvämning innebär att överhettad ånga sprutas in i oljekällan. Denna ånga fördelar sin värme in i brunnen och oljans viskositet minskar.

 • Lamflod skickar antända syrerika blandningar av brännbara gaser in i brunnen. Värmen från lågorna minskar oljans viskositet och möjliggör enklare oljeutvinning.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?