Vad är en termogravimetrisk analys (TGA)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder termogravimetrisk analys (TGA)?

Termogravimetrisk analys (TGA) är en utvärderingsteknik som mäter olika substansmassor när deras temperatur ändras eller vid en konstant temperatur över en given tid. Den används för att analysera sönderdelnings- och avdunstningshastigheter, oxidation, materialrenhet och många andra egenskaper.

Kunskaper.se förklarar termogravimetrisk analys (TGA)

Termogravimetrisk analys görs oftast i en miljö renad med en enda gas eller i ett vakuum. En kväverensad miljö är en av de vanligaste.

Många olika material kan testas med termogravimetrisk analys. Dessa material inkluderar men är inte begränsade till metaller, polymerer, keramik och glas.

Temperaturerna som används vid termogravimetrisk analys kan nå långt över 1 000°C (1 832°

F). Det finns flera olika typer av ugnar som används för termogravimetrisk analys. Ugnarna är programmerbara så att temperaturen kan ändras exakt med önskad hastighet. Inuti ugnen finns en panna där provet placeras när det är klart för analys. Under analysen samlas data in och plottas som massa mot temperatur.

Termogravimetrisk analys används ofta för att observera korrosionsreaktioner i högtemperatursituationer.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?